KOLĘDOWANIE DLA SENIORÓW

Jak co roku "Camerata" odwiedziła z kolędami swoich wiernych słuchaczy w iławskich Domach Seniora.Jak zwykle były to koncerty przepełnione ciepłem,serdecznością,wspomnieniami. Otrzymane po koncertach oklaski były dla chórzystów szczególnym podziękowaniem. Za piękne spotkania bardzo dziękujemy...Do siego roku!

dodany przez: 2018-01-20